Anne Cecilie Lie

Har en bachelor i billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim og tar nå master i scenografi ved Det norske teaterakademi i Fredrikstad. Hun jobber i skillet mellom visuell kunst og teater, og utforsker de ulike strategiene og språk som overlapper og utfyller hverandre. Fra performance til større produksjoner arbeider hun alene og i større team. Tema som blant annet blir tatt opp i hennes verk er blant annet kunstnerens rolle og potensiale som politisk engasjert og aktivist, vestens og urkulturers forhold til naturen og vårt forhold til døden.

 

Kristin Astrup Aas

Utdannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København.  Arbeider til daglig med utvikling av urbane nyttehager, permakultur og økologisk frøproduksjon.

 

Kjersti Vetterstad

Kjersti er billedkunstner. Gjennom sin praksis utforsker hun temaer som tid og forgjengelighet, spørsmål knyttet til identitet og fremmedgjøring, og grensene som definerer forholdet mellom menneske og natur. Prosjektene materialiseres hovedsakelig som performance, installasjon, video, lyd, foto og film. 

Tilbake |  Hjem  |  Neste